Opgelet! Vanaf 31-12-2021 verhuizen wij naar All4Plants.com. Indien je een account bij ons hebt, zal die automatisch mee verhuizen. We hopen je in het nieuwe jaar terug te zien bij All4Plants!

B'cuzz Silic Boost


VERSTERK UW PLANTEN MET SILIC BOOST!


Silicium (Si) is op zuurstof na het meest voorkomende element en verschijnt in de vorm van zand, bakstenen, glas etc. Het is alom aanwezig in aarde en water. Toch is er maar weinig van beschikbaar voor uw planten. De beschikbaarheid is onder andere afhankelijk van de grondsoort, de pH waarde en de waterhuishouding.

Hoewel silicium vroeger niet als een essentieel element werd gezien, blijkt uit onderzoek dat het wel degelijk een positief effect heeft.

Hogere weerstand = sterkere planten

Bij voldoende opname van silicium verbetert de fosfaatopname, ontwikkelt het wortelstelsel zich beter, wordt de weerstand tegen ziektes hoger en worden planten minder gevoelig voor abiotische spanningen zoals hitte of droogte. Silicium verstevigt de celwanden en zorgt zo voor aanzienlijk sterkere planten.

30% hogere opbrengst

Tijdens een aardbeienproef is 30% meeropbrengst gevonden na bemesting met silicium. Ook voor andere groenten, aardappelen, grassen en granen is een positief effect van silicium op de opbrengst waargenomen. Voldoende beschikbaar silicium in de bodem zorgt voor een sterkere plant en kan de ziektedruk verlagen. Met name onder stressomstandigheden (droogte, ziekte) is Silicium van toegevoegde waarde.

Bemestingsadvies

Op de markt zijn specifieke minerale silicium meststoffen en meststoffen waarin silicium een nevenbestanddeel is. Voorbeelden van minerale meststoffen zijn:

  • Steenmeel (SiO2 39%, CaO 14%);
  • Kiezelzuur;
  • Kalium- en calciumsilicaat;
  • Opgelost siliciumzuur;
  • Kalkmesten.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat kalkmeststoffen met silicium, zoals Silic Boost van Atami, tot een hogere opbrengst leiden in vergelijking tot normale kalkmeststoffen.